شماره شما تحت پوشش نیست؟

مشترک گرامی، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به آگاهی می‌رساند سرویس‌های اینترنت پرسرعت +ADSL2 به دلیل مشکلات زیر ممکن است غیرقابل واگذاری باشند:

1. فیبر نوری بودن یا PCM بودن خط

در این صورت امکان واگذاری سرویس بر روی این خطوط وجود ندارد و مشترک می‌بایست با مراجعه به مرکز مخابراتی خود درخواست “تبدیل خط فیبرنوری به مسی” بدهد. در صورت مثبت بودن پاسخ مخابرات، مشترک می‌تواند از سرویس +ADSL2 بهره‌مند گردد.

2. عدم وجود امکانات یا راه اندازی مرکز مخابراتی

از آنجایی که ارایه سرویس +ADSL2 مستلزم راه اندازی و نصب تجهیزات از طرف آواگستر در مراکز مخابراتی است، در برخی موارد ممکن است به دلیل عدم همکاری مخابرات و یا پر شدن امکانات منصوبه در مراکز مخابراتی امکانات ارایه سرویس به شما فراهم نباشد. در این صورت، در صورتی که امکانات در مراکز پر شده باشد، می‌توانید با تماس با تلفن 2862 021 در لیست انتظار قرار بگیرید تا در صورت فراهم آمدن امکانات خط شما جهت راه اندازی آماده شود.