ديدگاه های شما عزیزان، یاریگر ما در ارتقای کيفيت ارايه خدمات می باشد. شما می توانید میران رضایتمندی خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید.

فرم رضایتمندی

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

میزان رضایتمندی

  • میزان کیفیت
  • خدمات فروش
  • خدمات پشتیبانی
  • خدمات سایت
  • نحوه برخورد پرسنل