نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت آواگستر، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند. همچنين هرگونه پیشنهاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

پیشنهاد و پرسش شما

پاسخ به کاربران

*/ ?>