سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (www.cra.ir) با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده است.
این سازمان یک نهاد مستقل قانون‌گذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی، بالا بردن سطح کیفی سرویس‌ها و ارایه خدمات آن‌هاست.یکی از اصلی‌ترین وظایف این نهاد رونق بخشیدن به فرآیند خصوصی‌سازی‌ست که به این موضوع در اساس‌نامه سازمان نیز اشاره شده است.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رییس این سازمان معاون وزیر است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • سلامت در رقابت، شفافیت در عملکرد، انصاف در خدمات، عدالت در سرویس، اخلاق محوری، صراحت و نوآوری

 

 • تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری
 • تسهیل حضور بخش غیردولتی و ترغیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده‌داری امور تصدی‌گری
 • حفظ منافع ملی
 • حفظ رقابت سالم در میان فعالان
 • ریشه کنی فساد
 • یکی از مزایای وجود رگولاتوری این است که زمینه حضور و مداخله حداکثری مشترکین را تامین و صرف نظر از کارکرد نظارتی این سازمان که موجب ارایه کالا و خدمات با کیفیت و بهای مناسب می‌شود، از بروز شکاف میان مشترکین و حقوق آنان در این حوزه جلوگیری می‌کند.
 • سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (www.cra.ir) می‌تواند با اتخاذ تدابیر مناسب، از موضع حاکمیت وارد عمل شده و حقوق مشترکین را تامین کند.
  بر این اساس، مقررات مربوط تحت عنوان مقررات روابط دارنده‌ی پروانه با مشترکین در ارایه خدمات شبکه‌ی انتقال داده‌ها تدوین شده و در پروانه لحاظ گردیده است.
 • مشخصات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و کامل، به طور رایگان به اطلاع متقاضیان و مشترکین رسانده شود.
 • مکانی مناسب برای پاسخ‌گویی به مشترکین و متقاضیان با آدرس دقیق و ساعت فعالیت معین به اطلاع آنان برسد.
 • دارنده‌ی پروانه فقط خدماتی را می‌تواند ارایه و اعلام کند که در شرایط دارنده‌ی پروانه و ضمایم آن قید شده است.
 • خدمات قابل ارایه دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیایی مقید در پروانه است.
 • دارنده‌ی پروانه ملزم به اعلام زمان شروع و مدت ثبت‌نام، چگونگی دریافت وجه، نحوه‌ی دریافت مدارک، زمان برقراری خدمات و دیگر موارد مقتضی به روش مناسب برای اطلاع استفاده کنندگان است.
 • در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان یا در صورتی‌که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در مرحله‌ی اول از طریق مذاکره بین طرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهند کرد و در صورت عدم توافق، مرجع رسیدگی طبق شرط اعلام شده در شرایط پروانه عمل می‌کنند.
 • در صورتی‌که مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نکند، دارنده پروانه ملزم به استمرار خدمات خواهد بود.
 • دارنده‌ی پروانه موظف است خرابی‌های ارتباط مشترکین را ظرف مدت اعلام شده رفع کند.
 • برای ارایه خدمات باید بین دارندگان پروانه و متقاضی قراردادی منعقد گردد که علاوه بر موارد مورد نیاز قرارداد، نوع خدمات قابل ارایه، زمان برقراری خدمات شیوه دریافت وجه، نحوه‌ی حل اختلاف و نحوه پرداخت جریمه در صورت قطع خدمات بیش از مدت زمان مجاز در متن قرارداد آورده شود.
 • درخواست خدمات از سوی متقاضی به هر تعداد بلامانع است.
 • ارایه خدمات در محدوده امکانات فنی هر مرکز، با رعایت حق تقدم نوبت متقاضی انجام می‌شود.
  تبصره: دارنده‌ی پروانه مکلف است برای ایجاد امکانات فنی مناسب برای پاسخ به نیازهای متقاضیان تا حد امکان تلاش کند.
 • قطع موقت خدمات با تکمیل فرم تقاضای قطع توسط مشترک و یا وکیل قانونی وی و یا استفاده کننده (با ارایه مدارک مندرج در دستورالعمل اجرایی) و یا هر یک از وراث پس از تسویه حساب آبونمان و دیون معوقه با اخذ تعهد از استفاده کننده و یا از ورثه مبنی بر پاسخ‌گویی به مدعی انجام می‌پذیرد.
 • ارایه مجدد خدمات با تقاضای کتبی صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی با استناد اسناد معتبر با ارایه برگ تسویه حساب آبونمان و سایر دیون خدمات انجام می‌پذیرد.

جهت مشاهده مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روی این لینک کلیک نمایید.