آواگستر با ارایه خدمات و راهکارهای ارتباطی خلاقانه، ارزش آفرین، چابک، قابل اعتماد و فراگیر، رسالت خود را در برقراری و ترویج دوستی در جامعه حقیقی و مجازی می‌داند. شعار سازمانی ما “بی‌نهایت ارتباط، بی‌نهایت دوستی” بر اساس همین مأموریت انتخاب شده شده است.

بیانیه مأموریت

دستیابی به جایگاه برترین و تحسین‌ شده‌ترین شرکت ارتباطی ثابت در سراسر کشور تا پایان سال 1400

بیانیه چشم انداز

آ: آینده‌نگری در ارایه خدمات متمایز و به‌روز

و: وفاداری به اعتماد مشتریان

ا: ارزش آفرینی برای ذی‌نفعان و مشتریان و احترام به حقوق مشتری و سرمایه‌های انسانی

گ: گسترش نوآوری، خلاقیت و جذابیت

س: سادگی و چابکی در ارایه خدمات

ت: تعهد و پایبندی به قوانین و مقررات و اصول کیفی و رازداری اطلاعات مشتریان

ر: رضایت حداکثری همه ذی‌نفعان

چشم انداز