>

تخفیف اشتراک های چندماهه:

به هزینه اشتراک سه ماهه 3%، شش ماهه 6% ، نه ماهه 9% و دوازده ماهه 12% تخفیف تعلق می گیرد.

ترافیک نیم بها:

در راستای جلب رضایت مشترکین حجم سرویس ها ی بالاتر از 1مگابیت در ثانیه از ساعت 2 نیمه شب تا 8 صبح بصورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

خرید حجم بیشتر استفاده از تخفیف بیشتر:

مشترک گرامی شما می توانید به جای خرید حجم به دفعات در یک دوره استفاده از سرویس، کل حجم خود را به صورت یکجا خرید نموده و از تخفیفات ما استفاده نمایید. به این صورت که میزان مصرف خود را در طول دوره محاسبه نموده و به عنوان مثال به یکباره اقدام به خرید 20 گیگابایت حجم مصرفی نمایید که در این صورت از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهید شد. به هر میزان که اقدام به خرید حجم نمایید به همان میزان تخفیف شامل حال شما می شود.

  • جشنواره بهاره
  • نوع تخفیفحجمی
  • جشنواره تابستانه
  • نوع تخفیفسرویس رایگان
  • جشنواره پاییزه
  • نوع تخفیفسرویس رایگان
  • جشنواره زمستانه
  • نوع تخفیفحجمی