امنیت هویت خود را در اینترنت جدی بگیرید!

محرمانه بودن هویت مجازی و حفاظت از آن می‌تواند شما را از گزند آسیب‌ها و تهدیدات مرتبط با فضای سایبر در امان نگه دارد. یکی از موضوعات مهم مطرح در بحث‌ه...

بیشتر بخوانید

ثبت ٩٦٧ هزار دامنه اینترنتی به نام ایران

بررسی‌ بر اساس آمارهای مرکز ثبت پسوندها و دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نشان می‌دهد که تا پایان سال ٩٦ بیش از ٩٦٧ هزار و ٩٨٩ دامنه اینت...

بیشتر بخوانید